ยินดีต้อนรับ
สมัครสอบ
ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน
ใบสมัครออนไลน์
ค้นหาใบตรวจสอบข้อมูล
พิมพ์ใบสมัครและ
เลขประจำตัวสอบ
ค้นหาสถานที่สอบ
ค้นหารายชื่อผู้
สอบผ่าน
สารพันปัญหา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ.เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)ประจำปี 2553